40. zborovanje gradbenih konstruktorjev v znamenju izzivov kot je projektiranje mostu Pelješac

19. in 20. novembra 2018 je na Bledu potekalo dvodnevno srečanje gradbenih konstruktorjev, letos že 40. leto zapored. Udeleženci so bili deležni zanimivih raznolikih predavanj. Predstavljenih je bilo kar 37 strokovnih in znanstvenih prispevkov, ki so bili razvrščeni po sklopih:

 • Vabljeni predavanji,
 • Aktualno v stroki,
 • Mostovi,
 • Zagotavljanje trajnosti mostov,
 • Informacijska tehnologija v gradbeništvu,
 • Požarnoodporno projektiranje,
 • Eksperimentalna in numerična analiza,
 • Konstrukcije ter
 • Lesene konstrukcije.

Na srečanju gradbenih konstruktorjev predstavljena projektiranje in gradnja dveh izjemnih mostov

Vabljeni predavanji sta udeležencem seznanila s podrobnostmi o projektiranju in gradnji dveh izjemnih mostov. Gost iz Srbije prof. dr. Zlatko Marković je v predavanju z naslovom Steel and composite structures in Serbia – overview of recent and current projects večino časa namenil novemu kombiniranemu cestno-železniškemu mostu v Novemu Sadu. Most stoji na istih temeljih, kot je že stal most, ki je bil bombandiran leta 1999. Most je bil odprt za železniški promet aprila 2018, za cestni promet pa v oktobru 2018. Konstrukcija je stala približno 55 milijonov evrov.

Drugi gost, Marjan Pipenbaher, doma in v svetu uveljavljeni projektant mostov, je kot glavni in odgovorni projektant zbrani množici predstavil analizo in projektiranje hrvaškega mostu Pelješac. Most se bo zapisal v zgodovino med 5 največjih in najatraktivnejših mostov v Evropi, ki so bili zgrajeni v začetku 21. stoletja. Po tehnološki zahtevnosti gradnje in po zahtevnosti projekta spada med najzahtevnejše mostove na svetu, saj se most nahaja v ekološko zelo občutljivem področju Malostonskega zaliva. Most bo povezoval polotok Pelješac s kopnim in bo v dolžino meril 2440 m. Imel bo dve ločeni vozišči. Zaradi izjemnih vremenskih razmer je načrtovana ograja za zaščito pred vetrom, da bo most vozen v vseh vremenskih razmerah. Most bo gradil Kitajski konzorcij CCCC – CRBC, ki je z delom pričel 1. avgusta 2018. Po mostu naj bi se predvidoma lahko zapeljali leta 2021.

Aktualno v stroki

Udeleženci so bili seznanjeni tudi o mostovih in konstrukcijah po Sloveniji, npr. nateznem traku čez reko Krko pri Irči vasi, o plinovodskem mostu pri Miklavžu na Dravskem polju ter projektiranju trgovskega centra Šiška. Seveda zborovanje ni bilo namenjeno samo poslušanju, ampak je omogočilo tudi dodatne možnosti za druženje in tkanje vezi med udeleženci.

Nekaj utrinkov iz 40. zborovanja gradbenih konstruktorjev, kjer je bil udeleženo tudi podjetje e-DISTI (distributer za Allplan v Sloveniji):

 • 40. zborovanje gradbenih konstruktorjev v znamenju izzivov kot je projektiranje mostu Pelješac
 • 40. zborovanje gradbenih konstruktorjev v znamenju izzivov kot je projektiranje mostu Pelješac
 • 40. zborovanje gradbenih konstruktorjev v znamenju izzivov kot je projektiranje mostu Pelješac

Program

V spodnjih vrsticah si oglejte še ostali program, s katerim so navduševali različni predavatelji na 40. zborovanju gradbenih konstruktorjev:

PONEDELJEK 19.11.2018

OTVORITEV ZBOROVANJA

VABLJENI PREDAVANJI

 • Zlatko MARKOVIĆ
  STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES IN SERBIA – RECENT AND CURRENT PROJECTS
 • Marjan PIPENBAHER
  PROJEKTIRANJE IN ANALIZA MOSTU PELJEŠAC

AKTUALNO V STROKI

 • Gorazd HUMAR
  IZS PRIČENJA Z VODENJEM PROJEKTNIH NATEČAJEV

MOSTOVI

 • Jernej MAHER, Viktor MARKELJ, Dušan ROŽIČ
  MOST ZA PEŠCE V MALEZIJI
 • Peter KANTE, Sandi STANIČ, Vilko ŠULIGOJ
  PLINOVODNI MOST PREKO KANALA HE ZLATOLIČJE
 • Dušan ROŽIČ, Viktor MARKELJ
  BRV TREMERJE PREKO SAVINJE
 • Matevž KRALJ
  IZVENNIVOJSKO KRIŽANJE V POLJČANAH – PODVOZ / PODHOD
 • Tomaž WEINGERL, Marjan PIPENBAHER, Aleš FILIPIČ
  PRVONAGRAJENA NATEČAJNA REŠITEV BRVI – NATEZNEGA TRAKU ČEZ REKO KRKO PRI IRČI VASI
 • Tanja PETERŠIČ, Marjan PIPENBAHER, Tomaž WEINGERL, Matjaž ŠTUHEC
  Z ODKUPOM NAGRAJENA NATEČAJNA REŠITEV NOVEGA MOSTU PREKO REKE DONAVE V BUDIMPEŠTI
 • Mitja PAPINUTTI, Mathias Egeland EIDEM, Ole ØISETH, Boštjan BRANK
  FLOATING BRIDGES
 • Ivan ZAJC
  LESENI BRVI ČEZ MALI GRABEN NA DOLGEM MOSTU IN NA MOKRŠKI CESTI

ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI MOSTOV

 • Gregor TRTNIK, Franci KAVČIČ
  ZAGOTAVLJANJE ŽIVLJENSKE DOBE AB PREMOSTITVENIH OBJEKTOV
 • Iztok TURK, Matej OMAN, Vit LJUBETIČ
  INOVATIVNE REŠITVE UPORABLJENE PRI REHABILITACIJI VIADUKTA RAVBARKOMANDA
 • Iztok LIKAR, Miha MARAŽ
  SPROŠČANJE IN MENJAVA LEŽIŠČ NA VIADUKTU BORŠT 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA V GRADBENIŠTVU

 • Žiga TURK, Robert KLINC
  GRADBENIŠTVO 4.0 KOT OKVIR ZA MODERNIZACIJO PANOGE
 • Tjaša FEKONJA, Igor VREČKO, Milan KUHTA
  VPLIV VIRTUALNE RESNIČNOSTI NA DOJEMANJE PROSTORA IN NAKUPNE ODLOČITVE PRI IZBIRI STANOVANJSKE HIŠE
 • Jan OSTERŽ, Dušan ROŽIČ, Milan KUHTA
  MODELIRANJE MONTAŽNEGA NADVOZA Z VIZUALNIM PROGRAMIRANJEM
 • Znanstveni prispevek
  Tomaž GORIČAN, Ana BRUNČIČ, Dušan ROŽIČ, Milan KUHTA
  UPORABNOST PROGRAMSKE OPREME ALLPLAN ZA IZDELAVO ARMATURNIH RISB GEOMETRIJSKO ZAHTEVNIH MOSTNIH KONSTRUKCIJ

POŽARNOODPORNO PROJEKTIRANJE

 • Znanstveni prispevek
  Jerneja KOLŠEK, Peter ČEŠAREK
  PRIMER PERFORMANČNEGA NAČINA IZRAČUNA POŽARNE OBTEŽBE KONSTRUKCIJE PRI POŽARU V TOVARNI XPS
 • Znanstveni prispevek
  Robert PEČENKO
  NUMERIČNA ANALIZA NENOSILNEGA SLOJA LESA OB UPORABI METODE EFEKTIVNEGA PREČNEGA PREREZA
 • Znanstveni prispevek
  Robert PEČENKO
  UPORABA PIROLIZNEGA MODELA ZA DOLOČITEV OGLENENJA LESA

LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA

DRUŽABNO SREČANJE

TOREK 20.11.2018

EKSPERIMENTALNA IN NUMERIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJ

 • Znanstveni prispevek
  Sara PICULIN, Primož MOŽE
  EKSPERIMENTALNA ŠTUDIJA UKRIVLJENIH JEKLENIH PANELOV Z OJAČITVAMI
 • Znanstveni prispevek
  Urban KRALJ, Drago SAJE, Igor PLANINC, Sebastjan BRATINA
  PRIMERJAVA REZULTATOV EKSPERIMENTALNE IN NUMERIČNE ANALIZE RAZPOKANOSTI NATEZNO OBREMENJENEGA ARMIRANOBETONSKEGA ELEMENTA
 • Uroš GANTAR, Žiga KROFL, Barbara ŠUBIC, Uroš TATIĆ, Gorazd FAJDIGA, Jože LOPATIČ
  VITKI VPETI HIBRIDNI LESENI NOSILCI
 • David ANTOLINC, Gregor VOH
  OBNAŠANJE PLASTIČNE POVOZNE PLOŠČE, VEČJIH DIMENZIJ, IZPOSTAVLJENE CIKLIČNIM UPOGIBNIM OBREMENITVAM
 • Znanstveni prispevek
  Petra ŠTUKOVNIK, Violeta BOKAN BOSILJKOV
  VPLIV VRSTE AGREGATA NA LASTNOSTI SAMOZGOŠČEVALNEGA BETONA

KONSTRUKCIJE

 • Sandra MAVSAR, Jure PEZDIRC, Doris FRANK
  PROJEKTIRANJE TRGOVSKEGA CENTRA ŠIŠKA 237
 • Jure KORLA
  PROJEKTIRANJE TALNIH PLOŠČ Z UPORABO VLAKEN SIKAFIBER
 • Maja LEŠNIK, Miroslav PREMROV, Vesna ŽEGARAC LESKOVAR
  NADGRADNJA OBSTOJEČIH VEČSTANOVANJSKIH STAVB KOT EDEN IZMED UKREPOV PRENOVE STAVB
 • Rok MURKO, Iztok PERUŠ, Matjaž SKRINAR
  PRIKAZ UPORABE METODE NAČRTOVANJA NOSILNOSTI ARMIRANOBETONSKEGA OBJEKTA
 • Lara SLIVNIK
  STREŠNA KONSTRUKCIJA, PODPRTA SAMO Z ENIM STEBROM

LESENE KONSTRUKCIJE

 • Barbara FORTUNA, Tamara ŠULIGOJ, Mitja PLOS, Goran TURK
  MEHANSKE LASTNOSTI IN TRDNOSTNI RAZREDI SLOVENSKEGA LESA
 • Znanstveni prispevek
  Bojan ČAS, Simon SCHNABL
  ANALIZA DVOSLOJNIH LESENIH NOSILCEV Z ANALITIČNO METODO IN SIST EN 1995-1-1:2005
 • Znanstveni prispevek
  Žiga KROFL, Uroš GANTAR, David MOČNIK, Aljaž SITAR, Jože LOPATIČ
  RAZVOJ STIKA LESENIH ELEMENTOV Z IZBOLJŠANO TOGOSTJO
 • Znanstveni prispevek
  Boris AZINOVIĆ, Erik SERRANO, Miha KRAMAR, Tomaž PAZLAR
  KONSTRUKCIJSKI SPOJI Z LEPLJENIMI PALICAMI V KRIŽNO LEPLJENEM LESU
 • Žiga UNUK, Vesna ŽEGARAC LESKOVAR, Miroslav PREMROV
  RAČUNSKI PRIMER OJAČITVE LESENEGA STROPA S STEKLOM IN CLT PLOŠČO
 • Znanstveni prispevek
  Damjan MAUČEC, Vesna ŽEGARAC LESKOVAR, Miroslav PREMROV
  ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ENERGIJSKE ANALIZE LESENEGA MODULA V RAZLIČNIH KLIMATSKIH POGOJIH

SPLOŠNA DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK ZBOROVANJA