Domov2018-10-25T11:13:12+00:00

NOVOSTI

ALLPLAN 2019 – izboljšano timsko delo za arhitekte in gradbenike

Udeležence Allplan srečanja, ki je potekal 10.10.2018 v prostorih Atropole v Ljubljani, je naprej nagovoril direktor podjetja e-DISTI Sebastjan Lavrič. Predstavil je vlogo podjetja pri uveljavljanju programske opreme Allplan v Sloveniji in prednosti, ki jih s tem prinaša uporabnikom.

Da je nemški Allplan že dalj časa iskal primernega distributerja […]

40. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE

Domov

e-DISTI je pokrovitelj 40. Zborovanja gradbenih konstruktorjev, ki bo potekalo na Bledu 19. in 20. novembra 2018.

Svojo udeležbo na zborovanju lahko potrdite preko obrazca na spletni strani www.sdgk.si.

SPOZNAJTE BIM Z ALLPLANOM

Allplan je celovita BIM rešitev za konstrukcijo Nemetschek, ki jo zelo cenijo konstruktorji in arhitekti po vsem svetu. Programi Allplan Engineering, Allplan Architecture in Allplan Bimplus omogočajo oblikovanje celotnega življenjskega cikla stavbe, kar omogoča udobno sodelovanje strokovnjakov iz različnih področij gradbeništva in arhitekture.

Novosti Allplan 2019
BREZPLAČEN PREIZKUS

Oglejte si, kako Allplan pomaga

pri vsakodnevnem delu arhitektov in gradbenikov

Oglejte si, kako Allplan pomaga pri vsakodnevnem delu arhitektov in konstruktorjev

TEHNIČNA PODPORA

brezplačen preizkus
Stopi v stik z nami
Allplan omogoča razvoj projekta od konceptualne faze pa vse do konca, ne da bi rabili uporabiti še kakšen drug program. Uporabniku prihrani čas. Nudi izkušnjo z večimi pogledi (načrt, animacijsko okno…), kar pomeni, da imamo popolni nadzor, saj lahko delamo istočasno v večih pogledih našega modela.
Nika Lužar, dipl. inž. arh. urb.

Allplan je v naših birojih najpomembnejše orodje, saj oblikovanje in načrtovanje arhitekture združuje v eno opravilo. Med bistvenimi karakteristikami bi poudaril:
  • interdisciplinarno obdelovanje velikih projektov zaradi velike datotečne strukture in nadzora nad projektom, ki temelji na logični strukturi zgradbe in/ali strukturi načrta;
  • skupinsko delo v biroju in BIM oblaku (Workgroup, Engineering, AX3000, Kanal, BIMplus);
  • zmogljiv 3D modelirnik na bazi Nurbs geometrije (Parasolid);
  • zmogljiv 2D za obdelavo podrobnih izvedbenih in delavniških načrtov;
  • parametrično oblikovanje (Vgradni elementi, SmartParts, PythonParts);
  • Enostavno pridobivanje izvlečkov in poročil za kontrolo količin ter vrste del;

Vse naše objekte projektiramo in gradimo z Allplanom.

Janez Pregrad, vodilni projektant skupine CSE PROJEKT

Z uporabo Allplana smo povsem spremenili način dela. Prej smo uporabljali ločene rešitve za različne faze projekta kot so skice, odobritev ali izvedbo. Danes vsi delamo skupaj na enem modelu in smo veliko bolj učinkoviti.
Jurij Šket, arhitekt in projektni vodja, Arhitektonika d.o.o., Ljubljana

Zahvaljujoč Allplan-u lahko vzdržujemo realno stanje naših projektnih informacij in hkrati omogočamo dostop do informacij vsem projektnim partnerjem v vsakem trenutku. Poleg prednosti v sistem integriranih obsežnih količinskih in stroškovnih izračunov, sistem ob vsaki novi narisani črti tudi »razmišlja« in nas informira o morebitnih neskladjih. Napredno usklajevanje podatkov tako zmanjšuje vire napak, ki bi sicer vodili do dodatnih stroškov in zamud. Povezane informacije dolgoročno povečujejo produktivnost in kvaliteto projektov.
Jurij Šket, arhitekt in projektni vodja, Arhitektonika d.o.o., Ljubljana

Na projektu Univerze v Ljubljani, kjer smo imeli časovno stisko, smo izkoristili prednosti opcije za izračun količinskih in stroškovnih postavk neposredno iz virtualnega modela. Pri izvedbi projekta ni bilo nobenih ovir. Vse je šlo po načrtu.
Andrej Goljar, projektni vodja, Arhitektonika d.o.o., Ljubljana
Prednost Allplan-ovega koncepta risanja pride do izraza, ko pri posameznem projektu deluje več projektantov. Arhitekt izdela arhitekturni model, gradbeni inženir ga uporabi za izdelavo računov konstrukcije in armaturnih risb, strojni inženir pa v isti projekt vnese strojne inštalacije. Ker vsak izmed njih dodaja svoje datoteke v projekt, lahko na koncu aktiviramo vse hkrati in ob tem lažje kontroliramo možnost napak, saj imamo pred seboj celotno sliko modela zgradbe.
Jerica Rihar, univ. dipl. inž. grad.
Allplan Arcitecture uporabljamo kot 3D rešitev za načrtovanje, notranje preverjanje in predstavitev projektov. Digitalni 3D modeli udeležencem prikazujejo podrobnosti projekta, da lahko enostavno o njegovih različicah razpravljamo tudi z naročnikom. Allplan Arcitecture je CAD orodje za vse faze dela, od arhitekture do organizacije razstave in oblikovanja.
Ingo Schrader, Arhitekt BA, Berlin
  • Domov

AX3000 – specializirano orodje za strojne in elektro inštalacije

AX3000 je uveljavljena programska oprema za vse vrste energetsko učinkovitih inštalacij, od prezračevanja, ogrevanja in klimatizacije do sanitarnih in električnih sistemov. Skupaj s tehnološkim partnerjem  ESS ALLPLAN ponuja AX3000 rešitev za energetsko učinkovite [...]