Domov2018-06-27T18:07:37+00:00

SPOZNAJTE BIM Z ALLPLANOM

Allplan je celovita BIM rešitev za konstrukcijo Nemetschek, ki jo zelo cenijo konstruktorji in arhitekti po vsem svetu. Programi Allplan Engineering, Allplan Architecture in Allplan Bimplus omogočajo oblikovanje celotnega življenjskega cikla stavbe, kar omogoča udobno sodelovanje strokovnjakov iz različnih področij gradbeništva in arhitekture.

BREZPLAČEN PREIZKUS

Oglejte si, kako Allplan pomaga

pri vsakodnevnem delu arhitektov in gradbenikov

Oglejte si, kako Allplan pomaga pri vsakodnevnem delu arhitektov in konstruktorjev

TEHNIČNA PODPORA

brezplačen preizkus
Stopi v stik z nami
Allplan omogoča razvoj projekta od konceptualne faze pa vse do konca, ne da bi rabili uporabiti še kakšen drug program. Uporabniku prihrani čas. Nudi izkušnjo z večimi pogledi (načrt, animacijsko okno…), kar pomeni, da imamo popolni nadzor, saj lahko delamo istočasno v večih pogledih našega modela.
Nika Lužar, dipl. inž. arh. urb.
Allplan je v naših birojih najpomembnejše orodje, saj oblikovanje in načrtovanje arhitekture združuje v eno opravilo. Med bistvenimi karakteristikami bi poudaril:

  • interdisciplinarno obdelovanje velikih projektov zaradi velike datotečne strukture in nadzora nad projektom, ki temelji na logični strukturi zgradbe in/ali strukturi načrta;
  • skupinsko delo v biroju in BIM oblaku (Workgroup, Engineering, AX3000, Kanal, BIMplus);
  • zmogljiv 3D modelirnik na bazi Nurbs geometrije (Parasolid);
  • zmogljiv 2D za obdelavo podrobnih izvedbenih in delavniških načrtov;
  • parametrično oblikovanje (Vgradni elementi, SmartParts, PythonParts);
  • Enostavno pridobivanje izvlečkov in poročil za kontrolo količin ter vrste del;

Vse naše objekte projektiramo in gradimo z Allplanom.

Janez Pregrad, vodilni projektant skupine CSE PROJEKT
Z uporabo Allplana smo povsem spremenili način dela. Prej smo uporabljali ločene rešitve za različne faze projekta kot so skice, odobritev ali izvedbo. Danes vsi delamo skupaj na enem modelu in smo veliko bolj učinkoviti.
Jurij Šket, arhitekt in projektni vodja, Arhitektonika d.o.o., Ljubljana
Zahvaljujoč Allplan-u lahko vzdržujemo realno stanje naših projektnih informacij in hkrati omogočamo dostop do informacij vsem projektnim partnerjem v vsakem trenutku. Poleg prednosti v sistem integriranih obsežnih količinskih in stroškovnih izračunov, sistem ob vsaki novi narisani črti tudi »razmišlja« in nas informira o morebitnih neskladjih. Napredno usklajevanje podatkov tako zmanjšuje vire napak, ki bi sicer vodili do dodatnih stroškov in zamud. Povezane informacije dolgoročno povečujejo produktivnost in kvaliteto projektov.
Jurij Šket, arhitekt in projektni vodja, Arhitektonika d.o.o., Ljubljana
Na projektu Univerze v Ljubljani, kjer smo imeli časovno stisko, smo izkoristili prednosti opcije za izračun količinskih in stroškovnih postavk neposredno iz virtualnega modela. Pri izvedbi projekta ni bilo nobenih ovir. Vse je šlo po načrtu.
Andrej Goljar, projektni vodja, Arhitektonika d.o.o., Ljubljana
Prednost Allplan-ovega koncepta risanja pride do izraza, ko pri posameznem projektu deluje več projektantov. Arhitekt izdela arhitekturni model, gradbeni inženir ga uporabi za izdelavo računov konstrukcije in armaturnih risb, strojni inženir pa v isti projekt vnese strojne inštalacije. Ker vsak izmed njih dodaja svoje datoteke v projekt, lahko na koncu aktiviramo vse hkrati in ob tem lažje kontroliramo možnost napak, saj imamo pred seboj celotno sliko modela zgradbe.
Jerica Rihar, univ. dipl. inž. grad.
Allplan Arcitecture uporabljamo kot 3D rešitev za načrtovanje, notranje preverjanje in predstavitev projektov. Digitalni 3D modeli udeležencem prikazujejo podrobnosti projekta, da lahko enostavno o njegovih različicah razpravljamo tudi z naročnikom. Allplan Arcitecture je CAD orodje za vse faze dela, od arhitekture do organizacije razstave in oblikovanja.
Ingo Schrader, Arhitekt BA, Berlin

Allplan 2018 – načrtujte na višjem nivoju

Programska oprema Allplan 2018 je dovršena rešitev BIM programov. Zadnja različica se osredotoča na izboljšave glede uporabniške izkušnje in učinkovitosti vsakodnevnega dela uporabnikov. Osredotoča se na boljše skupno sporazumevanje vseh projektnih partnerjev ter optimizacijo [...]

BIM FORUM 2018

V Grand hotelu Toplice na Bledu je potekal posvet o uvajanju BIM standardov in procesov v slovensko gradbeništvo. Poleg področja zakonodaje in načrtov za Slovenijo je bilo na dogodku predstavljeno tudi nekaj [...]